Thanh Trang- Chào mừng kỷ niệm 45 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và Quốc tế lao động 1/5