Đơn hàng của quý khách sẽ được giao theo từng cách giao dịch:

1. Đối với mua hàng trực tuyến.

- Đơn hàng sẽ được giao tại địa chỉ quý khách để lại thông tin tại công ty.
- Phí ship sẽ được tính theo địa chỉ giao hàng.

2. Đối với mua hàng trực tiếp tại quầy thuốc:

- Đơn hàng sẽ được giao tại quầy thuốc